Površinska obdelava

Veplas ima tudi zmogljivosti za mokro barvanje. Nova lakirnica s sušilno komoro upošteva sodobne ekološke standarde in je bila inštalirana v letu 2009.

 lakirnica3a  lakirnicaa  lakirnica2a  lakirnica1a