Certifikati – varnost uporabe otroških igral

Največjo pozornost namenjamo varnosti uporabe otroških igral. Igrala so skladna z visokimi tehničnimi zahtevami glede varnosti opreme in podlage otroških igrišč (SIST EN 1176 in SIST EN 1177). Za presojo varnosti sodelujemo s Centrom za testiranje in certificiranje in sicer Oddelkom za lesarstvo iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je s strani RS merodajni organ za strokovni pregled in oceno varnosti igral in igrišč.

Igra vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove inteligence, na pridobivanje izkušenj in znanja, zato je pomembno, da igra poteka na kakovostnih zunanjih otroških igralih, ki zagotavljajo varnost otrok in spodbujajo njihovo aktivnost.