Zgodovina – mejniki

Več kot 35 let tradicije…

 • 1978 – podjetji Galip Šoštanj in Integral Velenje se združita v eno podjetje Veplas,
 • 1979 – selitev proizvodnje iz Šoštanja v Velenje (v Šoštanju ostane le obrat galvanizacije),
 • v osemdesetih – sprva proizvodnja jadralnih desk, kasneje jamborov za jadralne deske,
 • 1991 – izguba tržišč in programov ter izvedba prestrukturiranja (proizvodnja produktov za avtomobilsko industrijo),
 • 1997 – preoblikovanje Veplasa d.o.o. v delniško družbo Veplas, d.d. in ustanovitev hčerinskega podjetja Veplas Media (invalidsko podjetje),
 • 2006 – selitev proizvodnje Veplasa v nove prostore; sočasno se Veplas tehnološko posodobi in postane vodilno podjetje med predelovalci kompozitnih materialov v Sloveniji,
 • 2009 – del proizvodnje se preseli v nov obrat v Šoštanju (tehnologija ročne laminacije); istočasno se ustanovi za potrebe lakiranja podjetje Veplas lak d.o.o.,
 • 2010 – Veplas prične z uvajanjem programa za letalsko industrijo; podjetje je pridobilo standard EN9100 in vzpostavilo avtoklav tehnologijo z namenom doseganja najvišjih zahtev,
 • 2011 – ustanovitev podjetja Veplas Hrvatska d.o.o.,
 • 2013 – ustanovitev podjetja Veplas RTM d.o.o. z dolgoročnim poslovnim partnerjem in kupcem ArjoHuntleigh (proizvodnja medicinske opreme v skladu z zahtevami standarda ISO 13485),
 • 2014 – ustanovitev podjetja Veplas trade s.r.l.