Kakovost

Sistem vodenja kakovosti ni zgolj sledenje zahtevam standardov, temveč predstavlja obenem vodilo vsem procesom v podjetju k delovanju na najvišji ravni za zadovoljitev kupcev, zaposlenih, dobaviteljev, lastnikov kapitala in širšega družbenega okolja. Proizvodnja tehnološko naprednih proizvodov iz kompozitnih materialov zahteva stalen nadzor,  izboljševanje kakovosti, prepoznavanje možnih napak ter njihovo odstranitev. Podjetje se je zavezalo kupcem zagotavljati napredno tehnologijo za izvajanje okolju prijazne in neškodljive proizvodnje.

Politika kakovosti:
V skupini Veplas je politika kakovosti integralni del vodstva podjetja. Temelji na viziji podjetja postati mednarodno priznani  dobavitelj naprednih kompozitov in naprednih medicinskih in drugih izdelkov. Sistem vodenja kakovosti je zasnovan v skladu z mednarodnima standardoma ISO 9001 in ISO 13485. Sistem vodenja kakovosti je zasnovan tako, da stalno izboljšuje poslovanje podjetja. Vodstvo ter vodje procesov motivirajo in integrirajo zaposlene s prevzemanjem odločilnih vlog in lastnim zgledom pri izboljševanju izvajanja vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti

Certifikati skupine Veplas
Sistem vodenja kakovosti (SVK)
UNI EN ISO 9001:2008
SVK za aerospace industrijo
UNI EN 9100:2009
SVK za Medicinske naprave
MSZ EN ISO 13485:2012
uni-en-iso-9001_2016_spl uni-en-9100_2016_spl EN ISO 13485 + AC 2012