O nas

Skupina Veplas je vodilni slovenski proizvajalec na področju kompozitnih materialov, ki se je z visoko kakovostjo izdelkov in z uporabo ter razvojem najsodobnejših tehnologij utrdil na zahtevnih trgih Evropske unije.

Temelj poslovanja skupine Veplas je predelava kompozitnih materialov, ki je v zadnjem obdobju nadgrajena s končno sestavo medicinskih kadi in lakiranjem vgradnih delov.

Skupino Veplas sestavljajo Veplas, velenjska plastika d.d., Veplas RTM d.o.o., Veplas Media d.o.o., Veplas lak d.o.o. in Veplas Trženje d.o.o..

Vizija

 • Postati mednarodni proizvajalec hi – tech kompozitov.

 Poslanstvo

 • Omogočati ljudem zdravo in kakovostno življenje.

 Temeljne vrednote

 • Poslovna odličnost:
  Družba mora stalno težiti k boljšemu delu in zato mora nenehno preverjati svoje delovanje in ga izboljševati.
 • Zadovoljstvo kupcev:
  S kupci gradimo dolgoročno partnerstvo in sodelovanje. Zadovoljni kupci so ogledalo naše uspešnosti.
 • Najustreznejši dobavitelji:
  Z dobavitelji razvijamo dolgoročno partnerstvo z namenom vzajemno koristnega izboljševanja uspešnosti.
 • Zadovoljstvo zaposlenih:
  Usposobljeni, motivirani in pripadni zaposleni so vir naše moči. Pri zaposlenih stalno dvigujemo zavest in motivacijo za doseganje kakovosti, s poudarkom na izpolnjevanju zahtev in pričakovanj kupcev.
 • Skrb za okolje:
  V družbi skrbimo za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov naše dejavnosti za okolje.
 • Zagotavljanje nadzora in merjenje:
  Naši procesi so ciljno vodeni ter stalno merimo njihovo uspešnost in učinkovitost.
 • Poslovna etika:
  Poslovna etika mora biti temelj vseh dejavnosti v družbi in njenem okolju.