Ručna laminacija

Ručna laminacija je proces sa otvorenim jednodijelnim kalupom. Prvo se kalup premazuje sa posebnim sredstvom, a nakon toga se gelcoat aplicira. Sljedeći korak je polaganje razrezanog materijala (vlakana) za ojačanje i ručno se impregnira smola. Ova tehnologija proizvodnje zahtjeva veći udjel ručnog rada i veću emisiju plinova uspoređujući sa drugim tehnologijama.

Veplas koristi ručnu laminaciju za procese proizvodnje malih serija ali većih dimenzija proizvoda i za proizvodnju prototipova

 DSCF6842 a