Proces vakumske infuzije (VIP)

U procesu vakumske infuzije se koristi vakum da se osigura tok smole kroz kalup umjesto preko pritiska. Ova tehnologija je pogodna za male a ili velike proizvode. VIP je u zadnje vrijeme dosta korišten u proizvodnji nautičkih proizvoda. Proces  ne zahtjeva jako čvrste kalupe jer je protok smola spor i nizak. Spor protok smole omogućuje da vlakna ostanu homogena i natopljena smolom bez da se stvore zračni mjehurići koji si slaba točka. Za proizvodnju velikih  dijelova se koriste posebna vlakna za bolji protok smole. Možemo također i koristiti i specijalno dizajnirane kalupe a kanalima za protok smole. VIP je zatvoreni postupak i ima malu emisiju plinova.