Vanjske fitnes naprave

Kao dodatak dječjim igralištima Veplas je odlučio ponuditi naprave za vježbanje koje su namijenjene roditeljima ili starijoj djeci. To su proizvodi za vježbanje na otvorenom i zovu se vanjske fitnes naprave. Zdravlje je na naše najveće blago i moramo se za njega brinuti. Vanjske fitnes naprave su sigurne i efikasne za vježbanje i opuštanje. Dok vježbamo, guramo naše tijelo do granica, a sa ovim vanjskim fitnes napravama vježbamo sa vlastitom težinom a ne sa dodatnim  opterećenjem. Neke od vanjskih fitnes naprava su napravljene za simultano vježbanje za više od jedne osobe.

Vanjske fitnes naprave su metalne sa zaštitom protiv hrđe i prigodne za vanjske površine  kao što su staze za hodanje, parkove, rezidencijalni blokovi, tvornice…

Za primjer, ako poduzeće odluči ugraditi vanjske fitnes naprave za vježbanje, djelatnicima će vježbanje od nekoliko minuta podići raspoloženje i osloboditi će se stresa na poslu.

Vježbanje je važno i u trećoj životnoj dobi, zbog toga su vanjske fitnes naprave dizajnirane da ih mogu koristiti i stariji ljudi. Sigurnom upotrebom oni će poboljšati svoje kardiovaskularnu izdržljivost, fizički snagu i mogućnost da se socijaliziraju i opuste.

zunanje-fitness-naprave4 zunanje-fitness-naprave3 zunanje-fitness-naprave2 zunanje-fitness-naprave1
 Vanjske fitnes naprave