Vatrogasna kaciga

Vatrogasna kaciga Veplas je u skladu sa zahtjevima suvremenih standarda za vatrogasce i rezultat je sudjelovanja na testiranju za Vatrogasnu zvijezdu Slovenije.

Oblika vatrogasne kacige udružuje tradiciju i suvremeni dizajn, kompozitne i prirodne materijale te  osiguravaju sigurnost i udobnost pri nošenju. Ljuska vatrogasne kacige je proizvedena po posebnoj tehnologiji iz više staklenih tkanina koje su pripojene sa termičkom smolom. Ima odlične toplotne i električne izolacijske karakteristike i otporna je na kemikalije. Njezine jako dobre mehaničke karakteristike se čak i u uvjetima promjene temperature ne mijenjaju. Jaki obrub štiti rub kacige od oštećenja od udaraca te sprečava tečenje vode preko lica. Kaciga je površinski zaštićena sa ne gorljivom bojom  koja osigurava toplotnu refleksiju.

 Gasilska velika  Gasilska  Gasilski čeladi2  Gasilski čeladi1