Certifikati

Igrala su proizvedena u skladu sa standardima SIST EN 1176 i certificirana su od strane Biotehnološkog fakulteta u Ljubljani. Svako vanjsko igralo mora imati uređenu podlogu za ublažavanje pada u skladu sa zahtjevima standarda SIST EN 1176 -1 i SIST 1177.