Dječja igrališta

Veplas je na osnovi dugogodišnjeg iskustava razvio razne proizvode za djecu s kojima ona mogu biti kreativna i sigurno se igrati. Igra ima pozitivan utjecaj na dječji razvoj, na razvoj njihove inteligencije te se na taj način stječu nova iskustva i znanja. To je također razlog zašto je važno obratiti pažnju na kvalitetu proizvoda za djecu, koja će osigurati njihovu sigurnost i poticati njihovu aktivnost. Naši su proizvodi izrađeni od kvalitetnog kompozitnog materijala i obojeni su atraktivnim bojama  što daje zadovoljstvo igranja.

Vanjska dječja igrališta su jako popularna kod djece zato što razvijaju tijelo, ravnotežu tijela, motoriku i koordinaciju. Veplas igrališta mogu biti prilagođena za djecu sa specijalnim potrebama. Poduzeće ima mogućnost proizvodnje dječjih igrališta prema vašim željama i može se upotrebljavati kombinacija različitih materijala. Svako igrališta je proizvedeno sukladno sa sigurnosnim standardima (SIST EN 1176).