Kvaliteta

Sistem upravljanja kvalitete nam je važan ne samo zbog zadovoljenja potrebnih standarda, već predstavlja princip rada na svim procesima u poduzeću u cilju djelovanja na najvišoj razini zadovoljstva kupaca, zaposlenika, dobavljača, vlasnika i društvene zajednice. Proizvodnja tehnološki naprednih proizvoda koji su izrađeni od kompozitnog materijala zahtjeva konstantan nadzor, poboljšanje kvalitete, detektiranje mogućih pogrešaka te  njezinu eliminaciju. Poduzeće ima obavezu osigurati svojim partnerima naprednu tehnologiju koja nije opasna za okoliš.

Politika kvalitete:

Politika kvalitete u Veplas Grupi je integralni dio managementa. Bazirana je na viziji poduzeća kako postati međunarodno poznati proizvođač naprednih kompozita te medicinskih i drugih proizvoda. Sistem upravljanja kvalitete je dizajniran sukladno međunarodnim standardima ISO 9001 i ISO 13485. Sistem upravljanja kvalitetom je dizajniran tako da konstantno poboljšava rezultate poduzeća. Management i voditelji procesa imaju ključnu ulogu u poboljšanju rezultata.

Certifikati Veplas grupe
Sistem upravljanja kvalitetom
ISO 9001:2008
Sistem upravljanja kvalitetom za aerospace industriju
EN 9100:2009
Sistem upravljanja kvalitetom za medicinske naprave
ISO 13485:2012
uni-en-iso-9001_2016_spl uni-en-9100_2016_spl EN ISO 13485 + AC 2012