B2B prodaja

Da li tražite novog partnera za proizvodnju kompozitnih dijelova ili finalnih proizvoda?

Fleksibilni smo u proizvodnji i u mogućnosti smo izraditi nove alate i kompleksne proizvode od kompozitnih materijala- ovisno o primjeni proizvoda i zahtjevima partnera.

Do sad smo proizvodili za mnogobrojne svjetski renomirane partnere sljedeće kompozitne proizvode ili dijelove proizvoda :
aluminijsko – kompozitna instrumentna ploča za helikopter, razni dijelovi za male zrakoplove, unutrašnji dijelovi dijelovi zrakoplova, poliesterske medicinske kade, poliesterske sanitarne kade, dijelovi karoserije za auto kampere, karbonski dijelovi za supersportske automobile, hidroterapijske kade, poliesterski vodeni tobogani, poliesterske vodene dječje igračke, igrala za dječja igrališta, veze za cvijeće, pasarele za brodove, kuhinjske ploče, dijelovi za jedrilice, dijelovi za motorne jahte, dijelovi karoserije autobuse, dijelovi za građevinske strojeve, karbonski windsurfing jarboli, kompozitni kamen za wellness i saune, vojne, vatrogasne i policijske kacige, zaštitni prsluci za vojsku, zaštitni štitovi za vojsku, viziri za kacige, balistički dijelovi za zaštitu vozila …

Kompozit
U najosnovnijem smislu kompozitni materijal je materijal koji je nastao spajanjem u određenim omjerima najmanje dva elementa iz kojeg nastaje materijal koji ima svojstva drugačija (bolja) od materijala od kojih je nastao.  Kompozit sa sastoji matrice (smola) i ojačanja ( vlakana) koja se dodaju da se poboljšaju mehanička svojstva.

Prednosti kompozita:

  • Vrlo velika specifična jačina. To znači vrlo velika čvrstoća i mala težina.
  • Velika sloboda dizajniranje oblika. Mogućnost proizvodnje kompleksnih dijelova.
  • Jednostavna integracija inserata, ojačanja i uložaka u proizvodnju samonosne strukture u jednom ili dva proizvodna ciklusa.
  • Materijal može biti usklađen i dizajniran sa zahtjevima opterećenja, performansama i da je postojan tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.
  • Superiorna mehanička svojstva
  • Izvrsna kemijska otpornost na kemikalije, kiseline…
  • Izvrsna otpornost na vjetar/ vremenske (ne)prilike. Materijal je nisko korozivan i nisko hidroskopičan
  • Proizvod može biti dizajniran na temelju potrebnih fizičkih zahtjeva.