Letalska in vesoljska industrija

Veplas je bilo prvo slovensko podjetje, ki je pridobilo v letu 2010 certifikat za sistem vodenja kakovosti EN 9100: 2005.

Veplas proizvaja izdelke za dobro poznana podjetja v letalski industriji (npr. https://www.tai.com.tr/en). Najbolj pogosto uporabljena tehnologija v letalski industriji je avtoklav.

 tusas_agusta_aw139a armaturka

Veplasova infrastruktura, oprema in tehnološki procesi pri avtoklav tehnologiji, ki se uporabljajo v letalski industriji za:

Kompozitne dele: Aluminijaste dele: Ostalo:
Hladilnica
Čista soba
Avtoklav
Termična obdelava
Preoblikovanje
Rezkanje
Anodizacija
Rezanje
Montaža
Površinska obdelava

 

 

Aerospace

Veplas was the first Slovenian producer, who obtained a quality management certificate UNI EN 9100:2005 in 2010.

Veplas produces aerospace products for well renowned companies in aerospace industry (f.e. https://www.tai.com.tr/en). Most widely used technology in aerospace industry is autoclave.

 tusas_agusta_aw139a armaturka

Veplas infrastructure, equipment and technological processes at autoclave technology used in aerospace industry for:

Composite parts: Aluminum parts: Other:
Cold room
Clean room
Autoclave
Heat treatment
Forming
Milling
Anodising
Cutting
Assembly
Surface treatment

 

© VEPLAS, d.d. All Rights Reserved.